Scandinavian Cello School

08 Mar 2022

Cello & Flint

Cello & Flint | med Arkæolog Andreas Valentin Wadskjær

Den 2. April 2022 (14:30 – 18:00) arkæolog Andreas Valentin Wadskjær kommer til Lund Forsamlingshus, hvor han afholder interaktivt kursus om flintredskaber fra Danmarks oldtid. Kursus, kaffe og minikoncert afholdt af SCS, er gratis.

På Stevns findes mange spor efter beboelse igennem Danmarks oldtid. De mange flintredskaber, der stadig ligger strøet ud over marker, i skov og ved strand, er blot en del af de spor. Det har altid været årsag til fascination for mange, når man pludselig står med et menneskeskabt redskab af flint i hånden, efter det har ligget gemt i jorden i flere tusind år. Problemet er bare, at det ofte kan være svært at skelne mellem flint forarbejdet af mennesker, og naturligt forarbejdet flint, hvilket kan volde en del hovedbrud.

Andreas er Cand.mag. i forhistorisk arkæologi med speciale i pilespidser fra oldtiden. Foruden udgravninger i Danmark, har Andreas været med til udgravninger i Rusland, Jordan, Egypten og ikke mindst i Peru, hvor han nu er arkæologisk leder på et internationalt projekt. Han arbejder pt. ved vikingeskibsmuseet, hvor der udføres en større stenalder forundersøgelse, i forbindelse med opførelsen af Lynnetteholmen.

Udover en spændende karriere i felten, har Andreas også skrevet flere fagbøger om forhistorisk arkæologi, og ejer sit eget bogforlag. På kurset, vil der derfor være mulighed for at købe forskellige bøger om arkæologi, til meget favorable priser.

More information here.